Všeobecné poradenství

Individuální sezení jsou tu pro všechny, kteří mají potřebu hlubší práce na sobě, přání posunout se dále, postavit se tváří v tvář věcem, s nimiž si neví rady, a odhodit to, co jim brání najít cestu k sobě samým.

Mým největším přáním je, aby tato setkání dopomohla klientům znovuobjevit jejich sílu, autentičnost a pevnou půdu pod nohama. Klienti získají praktické techniky a nástroje, které budou sami schopni používat, kdykoliv bude třeba. Zároveň bych chtěla klientům dopomoct pochopit, jak funguje jejich mysl, proč je trápí nepříjemné pocity a v čem mohou i ony být přínosné.

Ve své práci používám propojení psychiky s tělesným prožíváním. Kromě standardních psychologických metod používám mindfulness a další typy meditací.

Setkat se můžeme buď osobně (Frýdek-Místek), nebo Vám mohu zavolat či se spojit online. Toto poradenství je otevřelo pro ženy i muže. Pro sjednání první schůzky mi napiště na hanka.cawley@gmail.com.

Kdo jsem?

Psychologii jsem vystudovala ve Velké Británii, kde jsem žila 13 let. Náplní mého doktorského PhD studia z psychologie byla všímavost (mindfulness), která pomáhá lidem efektivněji prožívat emoce a vytvořit si nápocnou perspektivu na negativní myšlenky. Jsem přesvědčena, že se všichni můžeme neustále posouvat dále a že i to nepříjemné v našem životě poskytuje obrovský dar k nalezení cesty k sobě samému.

Více o mně.

Chcete se zaměřit na ženská témata? K všeobecnéhmu poradenství nabízím také poradenství pro ženy.

Zkušenosti klientů se sezením

Více o všímavosti (mindfulness)

Ceník individuálních sezení

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close