Autentické bytí

Vítejte na stránkách Autentického Bytí!

Najdete zde pomoc v odhalování  a práci na překážkách, které Vám brání žít ve své vlastní pravdivosti.

Pravdivost není univerzální, ale pramení z nás samých – z našich jedinečných potřeb, přání a vizí. Autentická existence vede k prožitku svobody, naplnění, klidu a důvěry.

Individuální poradenství

Během sezení pracujeme s myšlenkami, emocemi  a tělem pomocí široké škály technik.

Ženské kruhy

Přijďte oslavit svůj ženský princip, uvolnit se, naučit se propojovat se svým tělem, smysly a s ženami ve vzájemné otevřenosti a podpoře.

Něco málo o mně

Psychologii jsem vystudovala ve Velké Británii, kde jsem prožila 13 let. Náplní mého doktorského studia byla mindfulness meditace a její vliv na emoce, myšlenky a následné rozhodování. Kromě psychologie mě zajímá ženská tematika. Jsem lektorkou ženské jógové terapie a kombinuji její prvky s poznatky z energetické medicíny a původních kultur. Jsem přesvědčena, že se všichni můžeme posouvat dále a že i to nepříjemné v našem životě poskytuje obrovský dar k nalezení cesty k sobě samému.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close