Individuální sezení

Individuální sezení jsou tu pro všechny, kteří mají potřebu hlubší práce na sobě, přání posunout se dále, postavit se tváří v tvář věcem, s nimiž si neví rady, a odhodit to, co jim brání najít cestu k sobě samým.

Mým největším přáním je, aby tato setkání dopomohla klientům znovuobjevit jejich sílu, autentičnost a pevnou půdu pod nohama. Klienti získají praktické techniky a nástroje, které budou sami schopni používat, kdykoliv bude třeba. Zároveň bych chtěla klientům dopomoct pochopit, jak funguje jejich mysl, proč je trápí nepříjemné pocity a v čem mohou i ony být přínosné.

Jaké techniky používám

Ve své práci používám škálu technik, zaměřených na práci s tělem, myšlenkami a emocemi, např. emoční zklidnění skrze tělo, meditace včetně mindfulness, uvolňování vzteku a napětí, transformace traumatických vzpomínek, rozvíjení komunikačních strategií, nastavování zdravých hranic, terapie zvukem, apod. Také se mi osvědčila technika Transformace negativního prožívání na prožívání pozitivní, vyvinuta zkušenou psychoterapeutkou, Doc. PaedDr. Jitkou Derkovou, PhD. Tato efektivní technika napomáhá k rychlému pochopení kořenů našich emočních a myšlenkových vzorců, následně k jejich zpracování. V neposlední řadě je má práce ovlivněna zájmem o ženskou tematiku a technikami z jógy pro ženy (Yoni Shakti Yoga Therapy) a energetické medicíny (např. učení Prune Harris).

Pro koho sezení jsou

Dosavadně jsem pomáhala klientům s depresemi, úzkostmi, panickými ataky, posttraumatickou stresovou poruchou, obsedantně kompulzivní poruchou, psychosomatickými potížemi a poruchami příjmu potravy. S klientkami jsme řešily témata přechodu do mateřství, potratu, cykličnosti, předporodní úzkosti, sexuality a vyrovnávání se se zkušeností sexuálního zneužití. U vážných psychických problémů bych doporučila vyhledat pomoc klinického psychologa.

Sezení nabízím pro klienty starší 16 let osobně ve Frýdku-Místku, nebo online celorepublikově. Sezení je možné vézt v češtině i angličtině

Jak sezení probíhají

Nejdříve se sejdeme na tzv. vstupním sezení, kde zmapujeme vaši situaci a její možné příčiny. Ke konci sezení si probereme vaše očekávání. Navrhnu vám, jak konkrétně bych mohla pomoct. Domluvíme si klíčová témata, na kterých budeme pracovat. Tato témata se stanou naší základní mapou, přesto jsou ale sezení intuitivní, založená na vašem aktuálním emočním nastavení, potřebách a přáních.

Pro sjednání první schůzky mi napište na hanka.cawley@gmail.com.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close