O mně

ProfilePhoto

KDO JSEM?
Jsem lidská bytost s potenciálem růst i opakovat staré chyby. Jsem žena, hledající svůj skutečný obraz. Jsem matka, zkoušející dělat věci jinak, někdy s větším, někdy s menším úspěchem. Mám hluboké přání, abychom všichni našli cestu k sobě samým a skrze toto, aby se odkryla nesmírná vnitřní síla, kterou jsme vždy nosili uvnitř nás.

MÁ PRÁCE
Celá má práce vyplývá z tohoto přání: pracuji s lidmi individuálně i ve skupinách, abychom sešli ze své mysli, která má schoplnost jak obohacovat, tak trápit, do svého srdce, kde je klid, láska a nerozumový vhled toho, co prožíváme.

Skrze svou osobní cestu, která nebyla vždy snadná, jsem dospěla k názoru, že práce s naším tělem je klíčová k hojení nás samých. Vypozorovala jsem, že tělo umí ukládat předchozí, nevyřešená zranění a vyjadřovat je skrze fyzické nepohodlí či necitlivost. Naslouchání našeho těla nás vede zpět k sobě a pomáha nám k sebedůvěře a poznání své intuice.

MÉ VZDĚLÁNÍ
Mým nejlepším vzděláním je můj život se všemi výzvami, které přináší. Kromě toho jsem držitelkou výzkumně zaměřeného bakaláře z psychologie (London Metropolitan University, Velká Británie) a magistra a doktorátu PhD v oboru psychologie, behavioural science (University of Warwick, Velká Británie), během něhož jsem se zabývala meditací všímavosti (mindfulness) a jejího vlivu na vytrvalost při změně návykových chování. Mám praxi s lidmi s depresí, úzkostí, panickými ataky, závislostmi, nutkavými myšlenkami a autismem. Jsem také certifikovanou lektorkou jógy pro ženy (Womb yoga), která přizpůsobuje jógové praktiky různorodosti ženského těla a jeho cykličnosti. Ráda hraju mantry na harmonium a věřím, že zvuk a zpěv obchází myšlenky, vede nás zpět do srdce a k pocítění sounáležitosti s ostatními.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close