Mindfulness meditace

Mindfulness meditace (meditace všímavosti) má své kořeny v Buddhismu, zvláště Theravada Buddhismu. Do širšího povědomí se v západním světě začala dostávat v 70. letech minulého století, kdy byla zahrnuta do programu pro snížení stresu v lékařském centru univerzity Massachusetts. Praktikování mindfulness meditace mělo dobré výsledky a začalo se postupně rozšiřovat do dalších oblastí psychologie. Poslední léta se mindfulness meditace těší velké pozornosti médií a je podrobena výzkumu v četných oblastech, včetně těch, které přesahují disciplínu psychologie.

Podle západního výkladu je mindfulness zaměření své pozornosti na přítomný moment s postojem zahrnujícím atributy přijetí, otevřenosti, jemnosti, zvědavosti, trpělivosti, apod. Mindfulness poskytuje odlišnou perspektivu na myšlenky, emoce a jednání, pomáhá lidem vypozorovat zvykové vzorce jejich chování a umožňuje činit rozhodnutí vedoucí k odproštění od těchto vzorců.

Mindfulness pomohla lidem potýkajících se s chronickou bolestí, stresem, úzkostmi, depresemi, závislostmi, problémy příjmu potravy a dalšími. Mindfulness je ale stále častěji vyhledávána i těmi, které netrápí závažné potíže, jen hledají způsob, jak žít více naplněný a smysluplný život.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close