Poradenství pro ženy

Práce s ženami je mou vášní. Kombinuji poznatky z psychologie, meditací, Womb jógy a dalších zdrojů na ženskou tematiku. Kromě všeobecného poradenství mohu pomoci v rozličných oblastech týkajících se ženství. Hlavní příklady oblastí:

  • Co je to být ženou, co je ženský princip a jak o něj pečovat a zesilovat jej; hojení začátků svého ženství
  • Ženská cykličnost; pocit vyčerpanosti, neschopnost zastavit se; problémy s menstruací, předmenstruačními symptomy, apod.
  • Ženská sexualita: rozvinutí smyslovosti a vztahu k tělu, rozvíjení citlivosti těla, potýkání se s bolestí a nepohodlím při sexu, touha po jiných než konvenčích formách sexu, umění dávat svolení k sexu
  • Ženská kreativita: hledání svého autentického vyjádření a radosti, sbírání odvahy říci svou pravdu, hledání vnitřní síly k realizaci svých snů
  • Potýkání se s pocitem zneužití, jak sexuálním, tak psychickým či fyzickým, problematika poslušnosti, vytyčování hranic a kladení otázek
  • Uvažování o početí a mateřství, pomoc Womb jógy během těhotenství a porodu, péče o sebe během těhotenství, vyrovnávání se s porodem, ztrátou či přerušení těhotensví a transformací v matku
  • Potýkání se se stárnutím a hledání své pravdy, lásky k sobě samé, moudrosti a místa ve středním a vyšším věku

Setkat se můžeme na dálku (telefonicky, internet), nebo osobně (Frýdek-Místek). Kontaktujte mě na hanka.cawley@gmail.com.

Více o mně

Zkušenosti klientů se sezením

Ceník individuálních sezení

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close