Jak se potýkat s Křivdou a Závistí?

Během těchto večerů se podíváme na pocity křivdy a závisti. Ukážeme si, jak nám meditace může pomoct se s nimi potýkat, z čeho tyto pocity vznikají, co se nám snaží říct a jak je můžeme obrátit v něco smysluplného pro nás samé. Tyto večery jsou určené pro malou skupinu lidí, kteří chtějí skrze meditace porozumět lépe sami sobě a pracovat efektivně se svými myšlenkami, emocemi a jednáním. Kromě meditací si danou tematiku ukážeme na praktických příkladech a podíváme se na ně z psychologického i duchovního hlediska. Prostor bude také poskytnut pro vzájemné sdílení. Tato setkání nedoporučuji u psychóz, nebo akutních stavů deprese.

Večer 1 – Křivda

První večer se budeme snažit do hloubky porozumět naší křivdě, proč ji nemůžeme pustit a jaké kroky můžeme učinit k tomu, abychom se od ní osvobodili. Každý bude mít možnost soukromě pracovat na svém konkrétním příkladu křivdy. Vyzkoušíme si meditaci z Theravada Buddhismu a zvukovou meditaci.

Večer 2 – Závist

Druhý večer se zaměříme na pochopení závisti, proč a kdy ji cítíme, jakou informaci nám předává, jak i z ní můžeme čerpat něco pozitivního a co udělat, abychom ji cítili méně. Znovu bude možnost pracovat na konkrétním příkladu závisti. Zkusíme si meditaci zaměřenou na srdeční oblast a skupinovou meditaci.

REGISTRACE NUTNÁ PŘEDEM na hanka.cawley@gmail.com

Další informace: obecně o meditaci. mindfulness meditace, další druhy meditací  a o osobní temnotě

Meditace je uvědoměním. Kde je uvědomění, tam je přítomnost. Kde je přítomnost, tam může světlo. Kde je světlo, tam je jemnost. Kde je jemnost, tam je hojení. Hojení starého, aby to nové mohlo růst. Meditace je tedy formou transformace.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close