Co dělat s pocitem provinění?

S ohledem na současnou situaci je tento večer posunut na podzim 2020.

„Co dělat s pocitem provinění“ je jedním z cyklů Psychologicko-meditačních večerů.

Během tohoto večera se podíváme na pocit provinění. Ukážeme si, jak nám meditace a psychologie mohou pomoct se s ním potýkat, z čeho tento pocit vzniká, co se nám snaží říct a jak jej můžeme obrátit v něco smysluplného pro nás samé. Tento večer je určen pro malou skupinu lidí, kteří chtějí skrze meditace porozumět lépe sami sobě a pracovat efektivně se svými myšlenkami, emocemi a jednáním. Tato setkání nedoporučuji u psychóz, nebo akutních stavů deprese.

Papayacentrum, Frýdlant nad Ostravicí

Příspěvek: 170 Kč

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close