Ženské kruhy

Co je to být autentickou ženou, pravdivou k sobě a ke své jedinečnosti, bezpečně zabydlenou ve svém těle, svobodnou od očekávání společnosti, bez ohledu na její vzhled, věk, co dokázala nebo jak ji kdo potřebuje?

Ženské kruhy jsou oslavou ženského principu. Práce s ženským principem má dopady na široké spektrum oblastí v našem životě. Například může pomoct zlepšovat vitalitu, psychické a sexuální naladění, kreativitu a zdraví ženských orgánů. Jde o to, abyste se jako žena cítila dobře ve svém těle, případně mu uměla pomoct, když se dobře necítí.

Do ženských kruhů jsou vítány ženy v jakémkoliv stádiu života. Je důležité, abychom tu byly jedna pro druhou a skrze vzájemné propojení pak prohloubily vztah k nám samým a k obrovské síle uvnitř nás. Všechny můžeme rozvíjet svůj potenciál, integrovat naše předešlá zranění a vědět, jak pracovat se svým tělem, emocemi a myslí. V kruhu žen, kde každá z nás je respektována a v bezpečí, lze toho dosáhnout snadněji a s pocitem sounáležitosti.

Večer obsahuje prožitkovou složku ve formě meditací, energetických cvičení, praktik z ženské jógové terapie a původních kultur.  Prožitková část je ukončena kirtanem, kdy se ženy mohou připojit zpěvem manter za doprovodu harmonia a rytmických nástrojů. Poté následuje vzájemné sdílení a podpora v respektujícím kruhu žen s ochutnávkou něčeho dobrého-zdravého :-).

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close