Ženské kruhy

Co je to být autentickou ženou, pravdivou k sobě a ke své jedinečnosti, bezpečně zabydlenou ve svém těle, svobodnou od očekávání společnosti, bez ohledu na její vzhled, věk, co dokázala nebo jak ji kdo potřebuje?

Ženské kruhy, do kterých jsou vítány ženy v jakémkoliv stádiu života, jsou oslavou ženského principu. Je důležité, abychom tu byly jedna pro druhou a skrze vzájemné propojení pak prohloubily vztah k nám samým a k obrovské síle uvnitř nás. Všechny můžeme rozvíjet svůj potenciál, integrovat naše předešlá zranění a vědět, jak pracovat se svým tělem, emocemi a myslí. V kruhu žen, kde každá z nás je respektována a v bezpečí, můžeme tohoto dosáhnout snadněji a s pocitem sounáležitosti.

Nejdůležitějším aspektem ženských kruhů je vzájemné sdílení a podpora v respektujícím kruhu žen. Kruhy navíc obsahují prožitkovou složku ve formě meditací, energetických cvičení, praktik z ženské jógy a psychologickou složku doplňující dané téma. Do jednotlivých cviků ráda integruji práci se zvukem za záměrem hlubšího uvolnění, popřípadě vyjádření emočního nepohodlí. Na konci kruhu se pak zpívají mantry zaměřené obvykle na ženský princip, které napomáhají zesílit propojení se srdcem.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close