Womb jóga

Womb jóga a její původ
Womb jóga je pečující jógou pro vitální energii a zdraví všech žen. Čerpá poznatky a praktiky z jógové terapie, Tantry, Ayurvedy a původních tradic, zaměřujících se na porozumění měsíčních cyklů, na práci se Zemí a jejími elementy.

Cíle Womb jógy
Cílem Womb jógy je uvědomění si vlastní ženské síly, osvobození se od nefungujících osobních a společenských vzorců definujících to, co znamená ženství a jak s ním zacházet. Womb jóga vede k nalezení důvěry v sebe sama.

Význam slova „womb“
Doslovný překlad slova „womb“ je děloha. Autorka Womb jógy, Uma Dinsmore-Tuli ale upřesňuje, že název zahrnuje jak vnitřní, tak vnější pohlavní orgány ženy a především jejich energetický význam, tzn. místo (v Sansritu má název „yoni“), kde do ženy vstupuje kreativní, ženská energie Šakti. Toto místo je aktivní bez ohledu na to, zda žena má fyzickou formu těchto orgánů.

Obsah Womb jógy Fyzická cvičení, která jsou jednoduchá, ale efektivní, jsou jen jednou z mnoha složek Womb jógy – Womb jóga obsahuje také mantry (opakované recitování či zpěv slov), mudry (gesta zvyšující proud energie), jógu nidru (hlubokou relaxaci), yantry (meditační obrazce), dechová cvičení, práci se zvukem, masáže, a další.

Womb jóga se dá rozdělit do tří částí:

První část zahrnuje pozdravy yoni, které napomáhají napojit se na tuto část těla a propojit ji se svým srdcem. Další techniky pak napomáhají ženě naučit pociťovat Šakti a zesilovat její tok pro léčbu svého těla a pro všeobecný pocit vitality.

Druhá část se zabývá změnami v životě ženy (někdy žena má, jindy nemá volbu, zda určitou tranformací projít). Většina těchto změn se týká výlučně žen, protože jsou zabudovány do funkce jejich těla. Všechny tyto transformace skrývají obrovskou sílu a moudrost, a umožňují tedy duchovní rozvoj ženy. Přístup k duchovnímu rozvoji je však často zablokován kulturními omezeními a přesvědčeními ženy samotné. Womb jóga detailně popisuje tyto transformace, poukazuje na možné překážky a nabízí techniky napomáhající ženě při těchto změnách.

Třetí část obsahuje další cviky a techniky užitečné pro ženy (např. prsní masáže, dechová cvičení, jógu nidru na ženské témata, cviky pro pánevní dno, apod.) a propojuje jednotlivé asány v sekvence. Tato část také poukazuje na propojení stavu ženského zdraví se stavem naší planety.

Pro koho je Womb jóga
Womb Yoga je jóga pro ženy v jakémkoliv stádiu života bez ohledu na předchozí zkušenost s jógou. Mezi hlavní příklady patří ženy procházející cykly menstruace, zabývající se svou sexualitou a kreativitou, toužící počít, těhotné, hojící se fyzicky a psychicky po porodu, procházející menopauzou, po menopauze, se zdravotními problémy v oblasti ženství a nemající fyzickou dělohu či prsa.

Jak Womb jóga souvisí s jinými typy jógy
Je zajímavým paradoxem, že jóga, která byla původně napsána muži pro muže, je v dnešní době praktikována z velké části ženami. Přestože asány z jakékoliv školy jógy mohou být přínosné, ne všechny jsou univerzálně vhodné pro ženu bez ohledu na to, jakými změnami ona či její tělo právě prochází. Womb jóga tedy vždy zohledňuje potřeby ženského těla a může být praktikována samostatně nebo jako doplněk k jiným školám jógy. Její moudrost může pomoci ženám získat znalosti, které cviky, nebo typy jógy vyhledávat v danou dobu jejich života.

Womb jóga a muži
Protože ženský princip není jen doménou žen (stejně tak jako mužský princip není jen doménou mužů), Womb jóga může být prospěšná pro i muže za cílem vybudování silnějšího napojení na ženský princip. Vědomosti Womb jógy mohou dále mužům napomoci porozumět lépe svým ženám, ať již v roli partnera, nebo otce.

Oficiální stránky Womb jógy

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close