Přechodové Rituály

Každá z nás prochází obdobím změn, kdy to staré odchází a nové se teprve usazuje. Změny si můžeme cíleně vybírat, ale mohou také přijít bez našeho souhlasu. Někdy je nám smutno po tom, co bývalo, nebo naopak máme strach, že děje z minulosti se budou znovu opakovat. Někdy jen potřebujeme udělat tlustou čáru za tím, co už není.

Pokud neprojdeme transformací kompletně, můžeme se cítit neúplně a rozpolceně, jako bychom nežily zcela přítomně — jednou nohou v minulosti a druhou se snažily nějak fungovat tady a teď.

Přechodové rituály pomáhají ženě zpracovat a oslavit tuto velkou změnu. Po dobu mnoha hodin je jí samotné dopřávána láskyplná pozornost a péče. Žena se na rovině mentální, emoční a tělesné rozloučí s minulostí, která jí chybí, nebo byla naopak pro ní náročnou. Někdy se žena potřebuje jen docenit za to, čím si prošla. Rituál umožňuje prožitkovou formou odevzdat stará zranění a doslovně se narodit do nových začátků.

NÁPLŇ PŘECHODOVÝCH RITUÁLŮ

Přechodové rituály poskytujeme pro ženy jednotlivě. Žena je opečovávaná celý víkendový den dvěma průvodkyněmi. Délka rituálu je 6-7 hodin a zahrnuje celodenní občerstvení včetně lehkého oběda.

Během rituálu se postupně, do stále větší hloubky propracováváme mentální, emoční a tělesnou vrstvou dané transformace. Budeme sdílet, naslouchat, tančit nebo malovat. Žena odevzdá to staré a připraví se na nové začátky. Rituál obsahuje řadu elementů, včetně kakaové ceremonie, přechodové meditace, ceremonie odevzdání, očisty, masáže, bylinné napářky a Rituálu Zavinování (více níže). Vytvoříme pro ženu bezpečný a příjemný prostor prostoupený vůněmi a místy i živou hudbou.

HISTORIE PŘECHODOVÝCH RITUÁLŮ

Přechodové rituály byly vlastní již domorodým kulturám; pomáhaly vypořádat se s důležitými životními změnami, vědomě ukončit, prožít a poděkovat za to již odcházející a oslavit příchod nového. Jejich úkolem bylo vytvořit bezpečný rámec pro transformaci a umožnit vědomé prožití této změny. V běhu času se bohužel na mnohé zapomnělo. Nicméně nutnost uvědomění si určitých etap našich životů je stále aktuální a objevuje se nová vlna zájmu o tyto rituály.

Rituál Zavinování

Jedním z rituálů, který se, v některých kulturách více, v některých méně, stále praktikuje, je Rituál Zavinování. Je to prastarý rituál, který vychází ze Slovanských tradic, ale historicky se objevuje v mnoha odlišných částech světa i v mnoha odlišných kulturách – od Asie, přes Afriku, po Ameriku. Důvod zavinování byl však všude stejný – fyzicky, energeticky i duchovně uzavřít období těhotenství, porodu a posvátného šestinedělí. Síly tohoto rituálu ale lze využít i v případě, kdy něco nebylo uzavřeno, ukončeno. U Rituálu Zavinování ženu masírujeme rebozem – ručně tkaným šátkem z bavlny a lnu – a poté ji postupně rebozy uzavíráme „sedm tělesných zámků“, což jsou místa sedmi hlavních kostí v lidském těle. Rebozy ženu zavineme do „kukly“, aby mohla, až je připravená, roztáhnout křídla a nadechnout se nových začátků. Vše nepotřebné zůstává v rebozu.

O rebozu

Rebozo patří ke kulturnímu dědictví Mexika. Používají se k péči o ženy v těhotenství, po porodu a v šestinedělí. Jejich využití je ale mnohem širší. Slouží k podvazování bříška během menstruace, k uvolnění, podpoře a opoře těla, k masážím, nošení miminek. Reboza nacházejí uplatnění i při masáži miminek, dětí a starších lidí; krásně je dovedou zklidnit, pohoupat, utěšit a navodit pocit bezpečí. Síla reboza je v jeho jemnosti. Můžeme se dotýkat těla a přesto zachovat bezpečnou vzdálenost, což je veliká pomoc, pokud se někdo potýká s traumatem, potřebuje více času k získání důvěry k přímému kontaktu. Během rituálu nám reboza pomáhají dotknout se hloubky těla i mysli a přesto zachovat bezpečný prostor.

TÉMATA PŘECHODOVÝCH RITUÁLŮ

Přechodové rituály se dají uspořádat na jakékoliv téma transformace, které ve svém životě žena vnímá jako důležité. Tady je pár příkladů:

Rituály s ženskou tematikou

  • Oslava první menstruace
  • Poporodní rituály
  • Rituály po potratu/interupci
  • Odchod dítěte z domova
  • Oslava menopauzy

Rituály psychologického rázu

  • Zpracování sexuálního zneužití
  • Zpracování minulých traumat
  • Ukončení vztahu
  • Pooperační/poúrazové rituály
  • Ukončení práce/odchod do důchodu

PRŮVODKYNĚ RITUÁLEM

Lucka Haroková

Certifikovaná dula ČAD a zdravotní sestřička. Provází maminky těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Poskytuje bylinné napářky a zajímá se o aromaterapii a bylinky.

Více o Lucce

Hanka Cawley

Psycholožka se specializací na mindfulness meditaci a lektorka ženské jógové terapie. Poskytuje individuální sezení a pořádá ženské kruhy a hudebně-meditační večery.

Více o Hance

DOJMY ŽEN

Měla jsem tu čest si projít tímto jedinečným rituálem s úžasnými průvodkyněmi Hankou a Luckou. Dostalo se mi možnosti odložit a odevzdat staré a nepotřebné a získat novou energii a sílu do věcí příštích. Dlouho jsme si povídaly, o věcech, které jsem prožila, kreslily jsme, pily obřadní kakao, pálily minulost a vzývaly šťastnou budoucnost. Odnáším si hodně lásky a respektu, pochopení věci minulých a hlavně naději, že si zasloužím lepší zítřky a víru v nich. Moc doporučuji všem ženám, které cítí touhu po zahojení těžkostí a moc si přejí být šťastnější a spokojenější.

Markéta, 48 let

Absolvovala jsem přechodový rituál po roční pravidelné terapii u Hanky Cawley. I přes velký posun vpřed zůstala některá témata neuzavřená a nevyléčená. První sdílecí část rituálu mi pomohla má zranění důkladně otevřít a probrat až na dřeň. To vedlo k osvobozujícímu uvolnění emocí, které jsem držela roky v sobě, neuměla je pochopit a pracovat s nimi. Prožitková část rituálu byla doslova očistou těla i duše, ve které jsem správně uchopené pocity dokázala pustit a nechat je odplout pryč. Vše probíhalo v příjemném prostředí, kde jsem se cítila uvolněně a bezpečně. Rituál byl pro mě symbolem a novým impulsem na cestě zpět k sobě sama. Jsem vděčná, že jsem rituál mohla prožít. Byla to náročná, ale inspirující cesta se dvěma úžasnými ženami a já za tuto příležitost moc děkuji.

Jana, 37 let

PŘÍSPĚVEK ZA RITUÁL

Zahrnuje 6-7 hodinovou, individuální péči poskytnutou dvěma osobami, celodenní občerstvení včetně lehkého oběda, kvalitní čaj, kakaovou ceremonii, bylinnou napářku/koupel chodidel, aromaterapii a dáreček.

6 900 Kč

Rituál se dá také pořídit jako dárek a poděkování pro ženu od manžela, matky, dcery, sestry či jiné blízké osoby.

OBJEDNÁNÍ NA RITUÁL

Objednat se můžete zasláním emailu se svým telefonním číslem na hanka.cawley@gmail.com

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close