Další druhy meditace

Kromě mindfulness meditace (meditace všímavosti) existuje spousta jiných druhů meditací. V mé praxi nejčastěji aplikuji mindfulness meditaci, kterou používám buď samostatně, nebo v kombinaci s následujícími meditacemi:

Meditace koncentrace
Tato meditace je podobná mindfulness meditaci v tom, že obě nás učí zaměřit se na přítomný moment. Na rozdíl od mindfulness meditace, meditace koncentrace nezahrnuje postojové atributy (např. přijetí, otevřenost, jemnost, soucit, apod.). Předmět pozornosti může být vnější (např. obraz) nebo vnitřní (např. dech). Můžeme se přitom zaměřovat na jednu věc, nebo na více vjemů najednou. Praktikování meditace koncentrace napomáhá rozvoji mindfulness.

Meditace vizualizací
Tento typ meditace je velmi rozšířený. Během meditace vizualizací si vytváříme obrazy v naší mysli. Obrazy v nás mohou vyvolávat určitý pocit (např. radost, klid), nebo regulovat stávající emoce (např. zmírnit strach). Kromě vytváření vizulizací je možné zapojit i jiné smysly, například můžeme v sobě navodit představu vůně či zvuku. Meditace vizualizací nemusí sedět každému, zvláště pokud lidé neradi pracují s představivostí. Vizualizace mohou také odtahovat od prožitku toho, co se právě nachází v přítomném momentu.

Meditace při pohybu
Tato meditace umožňuje hlubší práci se svým tělem. Meditace při pohybu může vyhovovat těm, pro které klasické meditace představují až přílišné zklidnění. Na hlubší úrovni je možné tělem vyjádřit nepříjemné emoce nebo zpracovávat osobní traumata. Meditace při pohybu se dobře kombinuje s mindfulness meditací a vizualizacemi.

Meditace při zvuku
Zvuk je silným pomocníkem k setrvání v přítomném momentu a k odproštění se od neustálého přemýšlení. Potkala jsem mnoho lidí, pro které meditace při zvuku byla snazší než meditace v tichosti. Podobně jako u meditace při pohybu, zvuk může napomoct k vyjádřerní nepříjemných emocí. Speciální kategorií je zpěv manter, kdy je zaměření kladeno na význam mantry. Pokud je mantra psaná v Sanskritu, indickém posvátném písmu, rezonace zvuku při vyslovování těchto manter je přímo napojena na jejich význam.

Meditace s předměty (např. obrazy, kameny, apod.)
Orientovat svou pozornost na vnější předměty může napomoct k meditaci, když pozornost směřována dovnitř je z určitého důvodu nepříjemná (např. trauma zahrnující vlastní tělo). Je možné meditovat u léčebných obrazů, yanter (meditační obrazy zaměřené na určitý význam), s krystaly, či dalšími předměty.

Relaxace
Lidé se mě často ptají, jaký je rozdíl mezi meditací a relaxací. Relaxace – navození pocitu uvolnění – může být jedním z důsledků meditace. Meditace ale nemusí vždy navozovat pocit uvolnění. Někdy během meditace musíme čelit nepříjemným emocem a čemukoliv dalšímu, před čímž v běžném životě utíkáme. Relaxace také může probíhat během pasivní aktivity, kdy záměrně neorientujeme naší pozornost na určitý objekt (např. dívání se na televizi).

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close